Festivals and Holidays

Bhanu Saptami
Bhanu Saptami

 July 9, 2023, Sunday   Shravana, Krishna Saptami

Kalashtami
Kalashtami

 July 9, 2023, Sunday   Shravana, Krishna Ashtami

Masik Krishna Janmashtami
Masik Krishna Janmashtami

 July 9, 2023, Sunday   Shravana, Krishna Ashtami

First Shravan Somwar Vrat
First Shravan Somwar Vrat

 July 10, 2023, Monday   First Monday in Shravana

Second Mangala Gauri Vrat
Second Mangala Gauri Vrat

 July 11, 2023, Tuesday   Second Tuesday in Shravana

Masik Karthigai
Masik Karthigai

 July 13, 2023, Thursday   based on Solar calendar

Kamika Ekadashi
Kamika Ekadashi

 July 13, 2023, Thursday   Shravana, Krishna Ekadashi

Rohini Vrat
Rohini Vrat

 July 14, 2023, Friday   based on Jain calendar

Pradosh Vrat
Pradosh Vrat

 July 14, 2023, Friday   Shravana, Krishna Trayodashi

Sawan Shivaratri
Sawan Shivaratri

 July 15, 2023, Saturday   Shravana, Krishna Chaturdashi

Masik Shivaratri
Masik Shivaratri

 July 15, 2023, Saturday   Shravana, Krishna Chaturdashi

Karka Sankranti
Karka Sankranti

 July 16, 2023, Sunday   Mithuna to Karka transit of Sun

Somavati Amavasya
Somavati Amavasya

 July 17, 2023, Monday   Shravana, Krishna Amavasya

Hariyali Amavasya
Hariyali Amavasya

 July 17, 2023, Monday   Shravana, Krishna Amavasya

Second Shravan Somwar Vrat
Second Shravan Somwar Vrat

 July 17, 2023, Monday   Second Monday in Shravana