Festivals and Holidays

Masik Shivaratri
Masik Shivaratri

 November 11, 2023, Saturday   Kartika, Krishna Chaturdashi

Lakshmi Puja
Lakshmi Puja

 November 12, 2023, Sunday   Kartika, Krishna Amavasya

Narak Chaturdashi
Narak Chaturdashi

 November 12, 2023, Sunday   Kartika, Krishna Chaturdashi

Kedar Gauri Vrat
Kedar Gauri Vrat

 November 12, 2023, Sunday   Kartika, Krishna Amavasya

Tamil Deepavali
Tamil Deepavali

 November 12, 2023, Sunday   Kartika, Krishna Chaturdashi

Diwali
Diwali

 November 12, 2023, Sunday   Kartika, Krishna Amavasya

Chopda Puja
Chopda Puja

 November 12, 2023, Sunday   Kartika, Krishna Amavasya

Sharda Puja
Sharda Puja

 November 12, 2023, Sunday   Kartika, Krishna Amavasya

Kali Puja
Kali Puja

 November 12, 2023, Sunday   Kartika, Krishna Amavasya

Deepamalika
Deepamalika

 November 12, 2023, Sunday   November 12, 2023, Sunday

Kamala Jayanti
Kamala Jayanti

 November 12, 2023, Sunday   November 12, 2023, Sunday

Darsha Amavasya
Darsha Amavasya

 November 13, 2023, Monday   Kartika, Krishna Amavasya

Anvadhan
Anvadhan

 November 13, 2023, Monday   Kartika, Krishna Chaturdashi

Kartika Amavasya
Kartika Amavasya

 November 13, 2023, Monday   Margashirsha, Krishna Amavasya

Govardhan Puja
Govardhan Puja

 November 14, 2023, Tuesday   Kartika, Shukla Pratipada